“RIS” SLÄKTEN BÖRJAR MED RIS ERIK…
En av Lisa Persdotters åtta barn dotter Sara Lisa Jansdotter som är född
1832 i Orrnäset, som ligger i trakten av Sunnansjö. Vistelsen där var
emellertid tillfällig. Hennes kärlek “Ris” Erik Larsson född 1828 kommer
från Rävvåla, en by som ligger i socknens södra del, de gifter sig 1855.

…SEDAN SONEN “RIS” JAN ERIK…
Hon föder en son “Ris” Jan Erik 1854, hur det förhåller sig med
faderskapet kan dock vara värt en närmare granskning Sara Lisa gifter sig
nämligen inte förrän 1855.
Det finns en far omnämnd i dop notisen, samtidigt som det i
husförhörslängden står att “Ris” Jan Erik är “hennes”
Efter ett tag återvände familjen till moderns hemtrakter vid sjön Jänsen
(Gänsen), nära gränsen till Floda socken, där bosatte de sig i Tätriset 1858.
Senare 1858 flyttar familjen till Orsa.

Detta är början på färden till Hälsingland. De flyttar från Orsa 1878 till
Idenor.
Där bodde de till sin död och arbetade i Håsta ångsåg de bodde i kasern
eller Arbetarebostäder där.
Sonen “Ris” Jan Erik träffade i Gnarp sin kärlek Elsa Olsdotter född 1850 i
Nore, Ekshärad, Värmland de gifter sig 1876.

…DÄREFTER “RIS” LARS JOHAN ERIKSSON
De får 1877-01-16 en son min morfar “Ris” Lars Johan, han gifter sig
1900-10-07 med sin Emma Margareta född 1877 vars far var Skomakare
Johannes “Johan” Eriksson född 1844 och hans hustru Karin “Maria”
Persdotter född 1847.

Skomakaren dör 1919-03-16 och blir Jordfäst i nya kyrkogården i
Hudiksvall gravkapellet. Han var religiös och arbetade i sitt yrke som
skomakare i hela sitt liv trots svår gikt.
Han blev vid sin läst kan man väl säga.
Vid graven predikade L.O.Larsson.
Kuriosa i samma grav nedsänktes stoftet efter en C.O.Carlsson.
Skomakarparet fick nio barn

“Ris” Lars Johan började som 7- åring att jobba på Håsta sågen
tillsammans med sin far “Ris” Jan. Senare blev han eldare i Hudiksvalls Läroverk.

Lars Johan och Emma får en dotter Ris Maria “Maja”-Kristina min Mor. Maja gifter sig Martin Lindström och de får två barn Ingegärd och Ris .Arne.

…Därefter Gifter Ris Arne sig med Ingrid Bengtsson de får tre barn Ris Kent, Ris Marita och Ris Paul.